KeSEMaT Mangroove Volunteer (KeMANGTEER): Kampanyekan Pelestarian Hutan Mangrove di Indonesia 0%

KeSEMaT Mangroove Volunteer (KeMANGTEER): Kampanyekan Pelestarian Hutan Mangrove di Indonesia »

1 Feb, 2016
0
2,042 views

KeSEMaT Mangrove Volunteer (KeMANGTEER) merupakan wadah komunitas sukarelawan mangrove KeSEMaT di bawah manajemen Yayasan IKAMaT terhitung sejak 17 November 2014. Profil KeMANGTEER Indonesia